Olles Analoga Virkesblogg
Nyheter och tankar från skogen och sågen - maila gärna frågor och funderingar till: ollesblogg@fiskarheden.se

undefined

ÄMNE: Besök från Setra PLATS: Sågen

Konkurrerande kollegor på sågverksbesök

För någon vecka sedan hade vi besök av träkunniga herrar från Setra: Patrik Parkatti, David Hildingstam, Gunnar Strand, Claes Bergman, Peter Johansson, Harald Nylinder, Johan Svensson, Per Gabrielsson, Klas Flygare och Timo Klaavunie. De flesta arbetar vid koncernens sågverk i Skinnskatteberg. Sågen i Skinnskatteberg har en verksamhet som i mångt och mycket påminner om Fiskarhedens. Vi sågar båda grovt talltimmer och gemensamt är också att vi de senaste åren genomfört stora investeringar i bl a nya justerverk och ökad torkningskapacitet. I Skinnskatteberg producerar man runt 250 000 kubikmeter sågad vara per år. Motsvarande siffror för Fiskarheden är 350 000 kubikmeter. Gästerna var denna gång riktiga fackmän, så det blev en hel del erfarenhetsutbyte under besöket. Det gick dock inte att ta miste på att de var imponerade av vår effektivitet. I Setra, vars huvudägare är Sveaskog och Mellanskog, ingår åtta sågverk och tre förädlingsenheter. Koncernen har cirka 800 anställda och omsätter drygt 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien.


 

undefined

ÄMNE: Gunnar Ädling PLATS: Skogen

Vår inköpare Gunnar Ädling med ett halvt sekels erfarenhet av skogsbruk varvar ner, men inte helt…

Fiskarhedens inköpare i Mora och Våmhus, Gunnar Ädling fyllde 65 år i september. Nu tänker denne skogsveteran varva ner. I nästan femtio år har han haft skogen som arbetsplats och har alltså varit med om skogsbrukets genomgripande förvandling. De flesta skogsägare i Mora och Våmhus känner honom och vet att han är en engagerad man med gedigen kunskap och erfarenhet. Därför kommer vi förstås även i framtiden på olika sätt att dra nytta av Gunnars kompetens. Den som vill ha kontakt med honom kan fortfarande ringa 070-388 22 69. När Gunnar varvar ner betyder det förstås inte sofflocket. Framöver kommer Gunnar att ägna mer tid åt jakt som är ett stort intresse. Han kommer också att lämna hemmet i vasaloppsbyn Gopshus lite oftare för fjälliv med skid- och skoteråkning i Grövelsjön där han har sin husvagn stationerad. Till slut tackar vi Gunnar Ädling för åren på Fiskarheden. Han och hans kompetenta kollegor har på ett påtagligt sätt bidragit till företagets stora framgångar.


 

undefined

ÄMNE: Fiskarheden och vida världen PLATS: Snygga paket

Nästan varje dag året runt slår vi in riktigt snygga paket

Högsta tänkbara kvalitet är en röd tråd i hela vår verksamhet, både i det lilla och stora perspektivet. Det är därför som vi är framgångsrika på den stenhårda internationella trävarumarknaden. För att på ett påtagligt sätt föra ut vårt kvalitetstänk i världen använder vi våra virkespaket som budbärare. Att ingen virkesleverantör slår in snyggare paket än Fiskarheden är vi nästan säkra på. Med denna paketläsning tackar vi för året som gått och ser nu med stor tillförsikt fram mot 2017. Allt pekar på att vår positiva utveckling kommer att fortsätta.   

Från oss alla till er alla,  en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År